Odvodené veličiny sústavy SI

Odvodené jednotky sústavy SI sú tie, ktoré sa dajú vyjadriť pomocou základných jednotiek. Tieto jednotky môžu mať aj vlastné značky.

pr.: rýchlosť-táto veličina nám udáva vzdialenosť za neaký čas-> v=l/t, pričom dĺžka l má základnú jednotku meter-m a čas t má základnú jednotku sekundu-s, z čoho vyplýva, že rýchlosť bude mať odvodenú jednotku a to m.s-1 (meter krát sekunda na mínus prvú alebo meter za sekundu). Niektoré majú vlastný názov odvodenej jednotky (názvy sú hlavne po významných fyzikoch-tých ktorí sa zaslúžili o vzťah vo veličine) ako napríklad jednotka výkonu-w (watt), čo je vlastne množstvo vykonanej práce za čas.

Názov odvodenej jednotkyZnačkaVeličina
meter štvorcovým2plošný obsah
meter kubickým3objem
kilogram/meter3kg/m3hustota
newtonNsila
pascalPatlak
jouleJpráca
wattwvýkon
radiánradrovinný uhol
steradiánsrpriestorový uhol
meter za sekundum/srýchlosť
radián za sekundurad/suhlová rýchlosť (otáčky)
hertzHzfrekvencia
meter štvorcový za sekundum2/skinematická viskozita
kilogram na meter sekundukg/m sdynamická viskozita
meter kubický za sekundum3/sprietok
voltVelektrické napätie
ohmΩelektrický odpor
weberWbmagnetický indukčný tok
teslaTmagnetická indukcia / hustota magnetického toku
ampér na meterA/mintenzita magnetického poľa
kandela na m2cd m-2jas
luxlxosvetlenie
curieCirádioaktivita
decibeldBzvuk