Premeny jednotiek vo veličine magnetický indukčný tok

Prevody Online - magnetický indukčný tok

Nečo o veličine magnetický indukčný tok

Magnetický indukčný tok je fyzikálna veličina, ktorá sa použí­va na opis elektromagnetickej indukcie. Vyjadruje súhrnný tok magnetickej indukcie prechádzajúci určitou plochou.

Ako používané označenie veličiny magnetický indukčný tok je Φ

Ak ste našli chybu, máte pripomienky, neváhajte ma kontaktovať admin[at]prevodyjednotiek.sk

Ak sa Vám páčia stránky s premenou jednotiek, môžete ich podporiť pridaním odkazu na Vašu stránku.
<a href="http://www.prevodyjednotiek.sk/">Premeny, prevody jednotiek online</a>