Premeny jednotiek vo veličine uhlová rýchlosť (otáčky)

Prevody Online - uhlová rýchlosť (otáčky)

Nečo o veličine uhlová rýchlosť (otáčky)

Uhlová rýchlosť (tiež uhlová frekvencia) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje zmenu uhlovej dráhy za jednotku času. Uhlová rýchlosť býva obvykle chápaná jako skalárna veličina.

Ako používané označenie veličiny uhlová rýchlosť (otáčky) je ω

Ak ste našli chybu, máte pripomienky, neváhajte ma kontaktovať admin[at]prevodyjednotiek.sk

Ak sa Vám páčia stránky s premenou jednotiek, môžete ich podporiť pridaním odkazu na Vašu stránku.
<a href="http://www.prevodyjednotiek.sk/">Premeny, prevody jednotiek online</a>